Για τα ετήσια εφαρμοσμένα σεμινάρια περιοχικής αναισθησίας part 1 πατήστε εδώ

Για τα ετήσια εφαρμοσμένα σεμινάρια περιοχικής αναισθησίας part 2 πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 17-18 Αναισθησιολογίας πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα μαθήματος αντιμετώπισης πόνου χειμερινού εξαμήνου  πατήστε εδώ

Για τα μετεκπαιδευτικά πατήστε εδώ

για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πατήστε εδώ

Για την αφίσα πατήστε εδώ

Για την ημερίδα μαιευτικής πατήστε εδώ

Για μαθήματα Ευρωπαϊκού διπλώματος Μαΐου 2018 πατήστε εδώ