Για την αφίσα εδώ

Για το πρόγραμμα εδώ

Το site του συνεδρίου εδώ