Για το Πρόγραμμα σεμιναρίου εδώ
Για την φόρμα συμμετοχής εδώ
Για το Πόστερ εδώ