Ολιστική Προσέγγιση στην διαχείριση του Οξέος και του Χρόνιου Πόνου