Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 από ομάδα πρωτοπόρων αναισθησιολόγων με εξειδίκευση στη Θεραπεία του Πόνου στην Παρηγορική Φροντίδα. Το όραμα της ομάδας ήταν η εφαρμογή και στην Ελλάδα της ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ασθενών με καταληκτικές νόσους.

Σήμερα η εταιρία μας αριθμεί περισσότερα από 550 μέλη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές κ.ά.), εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων εξειδικευμένοι κυρίως στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και στην παρηγορική φροντίδα αλλά και πολλοί επαγγελματίες υγείας με ενδιαφέρον για αυτούς τους τομείς.

Στα είκοσι χρόνια της επιστημονικής και κοινωνικής μας παρουσίας μεταξύ άλλων αναλάβαμε δράση για την

  1. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην Θεραπεία του Πόνου και την Παρηγορική Φροντίδα
  2. Ενημέρωση του κοινού για την λειτουργία των Κέντρων Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας
  3. Προσφορά δωρεάν κατ’οίκον νοσηλείας από εξειδικευμένη ομάδα
  4. Συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση του Χρόνιου Νευροπαθητικού Πόνου
  5. Δημιουργία του πρώτου και μοναδικού μητρώου ασθενών για τον Χρόνιο Νευροπαθητικό Πόνο
  6. Συνεργασία και στήριξη συλλόγων ασθενών

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από την TUV – Austria. Eίναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παρηγορικής Αγωγής (ΕAPC), μέλος της ομάδας εργασίας Παρηγορικής Φροντίδας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ECEPT), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ξενώνων και Παρηγορικής Αγωγής (WHPC) καθώς και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκουύ Οργανισμού κατά του Πόνου (EuLAP).