Εκπαιδευτικά Video

Ι. Σιαφάκα, Καθ. Αναισθησιολογίας – Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής ΕΚΠΑ, Δ/ντρια Α’ Αναισθ/κής Κλινικής – Κέντρου Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής Αρεταίειου Νοσοκομείου: Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου, Η επιστήμη και η τέχνη της Ογκολογίας στην καθημερινή κλινική πράξη

https://we.tl/Blw4D2lJIq

Νευροπαθητικός Πόνος

Τι είναι το Μητρώο Νευροπαθητικού Πόνου με λίγα λόγια !

Copyright © 2018 ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.. All rights reserved.