Κατευθυντήριες οδηγίες

Επίσημη μετάφραση των κατευθυντηρίων οδηγιών της ΙHAPC

Συστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. για την Παρηγορική Φροντίδα (Π.Φ.), και την υποστήριξη κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Κατευθυντήριες Oδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής για την φαρμακευτική αντιμετώπιση του Χρόνιου Νευροπαθητικού Πόνου

Χρήση οπιοειδών στο καρκινικό πόνο

Kατευθυντήριες οδηγίες για τον Παροξυσμικό Καρκινικό Πόνο (2013)