Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας

Πρόγραμμα