6ο-Σεμινάριο-Παρηγορικής-Φροντίδας-για-Γιατρούς-και-Νοσηλευτές_1