Τρέχουσες Εκδηλώσεις

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση ποικίλων επιστημονικών & κοινωνικών δραστηριοτήτων.