Παρηγορική ή Ανακουφιστική Φροντίδα;

Παρηγορική ή Ανακουφιστική Φροντίδα;
Ι. Σιαφάκα