Στρατηγικός Σχεδιασμός Παρηγορικής Φροντίδας στην Ελλάδα: προτάσεις της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Παρηγορικής Φροντίδας στην Ελλάδα: προτάσεις της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
Α. Βαδαλούκα