Εμπειρία οργάνωσης Μονάδας Παρηγορικής Φροντίδας σε Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική

Εμπειρία οργάνωσης Μονάδας Παρηγορικής Φροντίδας σε Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
Ε. Τζαμάκου