Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί

Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί
Προεδρείο: I. Σιαφάκα, M. Κοκολάκη
Η ιστορία της Παρηγορικής Φροντίδας στην Ελλάδα: η ιστορία της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.