Ελεύθερες Ανακοινώσεις V

Ελεύθερες Ανακοινώσεις V
Χρόνιος Πόνος
Προεδρείο: Δ. Ροΐδη, Αικ. Λευκαδίτου, Χρ. Μάγκλαρη
ΕΑ32. Έγχυση απιοειδούς μυός και αποκλεισμός αιδοιικού νεύρου με χρήση υπερήχων για αντιμετώπιση εμμένουσας οσφυoϊσχιαλγίας με συνοδά συμπτώματα συνδρόμου απιοειδούς μυός
Νικολακοπούλου Ε., Χρυσικοπούλου Α., Κουτσοπούλου Ε., Γαμποπούλου Ζ.
ΕΑ33. Στάθμιση και πολιτισμική προσαρμογή στα ελληνικά του ερωτηματολογίου Patient Neurotoxicity Questionnaire (PNQ), σε ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια μετά από χημειοθεραπεία
Τσολερίδης Θ., Σιαφάκα Ι., Βαδαλούκα Α., Ζης Π., Hausheer F.
ΕΑ34. Μελέτη της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων σε ενήλικες με χρόνιο πόνο στην σπονδυλική στήλη
Κωνσταντοπούλου Γ., Κωστόπουλος Στ., Καπεζάνος Θ., Φουντούκας Α., Καλούσης Ε., Καπέρδα Α.
ΕΑ35. Case series: οζονοθεραπεία με μεγάλη αυτομετάγγιση σε ασθενείς με χρόνιο πόνο
Παπαγεωργίου Ειρ., Γρηγοριάδου Π., Σιώπη Β., Ανίσογλου Σ.
ΕΑ36. Διαδερμικό επίθεμα βουπρενορφίνης: πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή σε ασθενείς με καρκινικό πόνο
Πουλοπούλου Σ., Φυρφίρης Ν., Μάγκλαρη Χρ., Μίχα Γ., Μπουραζάνη Μ., Λεφάκη Τ.
ΕΑ37. Η αποτελεσματικότητα του Βελονισμού στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας- ισχιαλγίας. Αποτελέσματα από το ιατρείο πόνου του ΠΓΝ Λάρισας
Λάσδα Ε., Μπουζιά Αικ., Βαριάδης Δ., Ντέλλα Α., Αρναούτογλου
ΕΑ38. Βελονισμός σε ασθενή για την αντιμετώπιση παγωμένου ώμου – παρουσίαση περιστατικού
Σαμαρά Ευ., Παναγιώτου Ε., Νικολαΐδης Χρ., Αβρααμίδου Α.
ά
ΕΑ39. Χρήση δεξμεδετομιδίνης για καταστολή σε τοποθέτηση εμφυτεύσιμης αντλίας υπαραχνοειδούς έγχυσης μορφίνης. Αναφορά περιστατικού
Μάγκλαρη Χρ., Φυρφίρης Ν., Χρύση Μ., Πουλοπούλου Σ., Λεφάκη Τ.