Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις: ποια τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί?

Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις: ποια τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί?
Ε. Σταυροπούλου