Συζήτηση – Στρογγυλό Τραπέζι III – ESRA HELLAS

Συζήτηση – Στρογγυλό Τραπέζι III – ESRA HELLAS
Περιοχική Αναισθησία & Πολυπαραγοντική Αναλγησία: αμφιλεγόμενα Θέματα
Προεδρείο: Α. Μελά, Α. Δημακοπούλου, Ε. Γκουτζιομήτρου