Πόσο καλά γνωρίζουμε τον παροξυσμικό πόνο?

Πόσο καλά γνωρίζουμε τον παροξυσμικό πόνο?
Φ. Κρεμαστινού