Πόνος και Θάνατος: Δύο πολύτιμοι συνεργάτες της ζωής

Πόνος και Θάνατος: Δύο πολύτιμοι συνεργάτες της ζωής
Μία εξελεγκτική προσέγγιση – Θεραπευτικές προοπτικές
Δ. Δαμίγος