Συγχορήγηση κανναβινοειδών και οπιοειδών στον ασθενή με χρόνιο πόνο. Πότε και πώς;

Συγχορήγηση κανναβινοειδών και οπιοειδών στον ασθενή με χρόνιο πόνο. Πότε και πώς;
Αικ. Τσιρογιάννη