Συζήτηση – Χρόνιος πόνος και Παρηγορική φροντίδα

Στρογγυλό Τραπέζι V
Συζήτηση – Χρόνιος πόνος και Παρηγορική φροντίδα
Προεδρείο: Π. Στεφάνου, Ε. Χρονά, Γ. Κωνσταντοπούλου