Τεχνητή νοημοσύνη στην Π.Φ.

Τεχνητή νοημοσύνη στην Π.Φ.
Α. Μπαϊρακτάρη