Στοχεύοντας στη θεραπεία του χρόνιου πόνου

Τελικό πρόγραμμα και βιβλίο περιλήψεων:

[gview file=”https://grpalliative.gr/el/wp-content/uploads/2014/09/prosklisi-21-noemvriou.pdf”]