Αθήνα, 30 Ιανουρίου 2014
Αγαπητοί μας,
Εκ μέρους του ∆.Σ. της «Ελληνικής Εταιρίας Θερα̟είαπειας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α», σας ευχαριστούμε θερμά για τη
δωρεά της οικογένειά σας προς την επιστημονική μας εταιρία, στη μνήμη του αγα̟ημένου μας Αλέξανδρου.
Το ∆Σ σας διαβεβαιώνει ότι συνεισφέροντας στο έργο μας, συμβάλλετε ουσιαστικά στην εξασφάλιση αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής, που τόσο έχουν ανάγκη οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Αθηνά Βαδαλούκα

Η Γεν. Γραμματέας
Ευνομία Αλεξο̟ούλου – Βραχνού