Ευχαριστίες

Η θεία έφυγε πριν 2 ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και ελπίζω ότι υπέφερε λιγότερο τελευταία, έχοντας τη δική σας φροντίδα.
Ήλια Κρητικού