Προς την Αντιπρόεδρο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., Καθηγήτρια κ. Ι. Σιαφάκα