Συλλυπητήρια

Εκφράζουμε τη  βαθιά μας θλίψη για το θάνατο της αγαπημένης Επιτίμου Προέδρου της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Βασιλικής  Χειμωνίτση – Κυπρίου.  

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.