1ο Webinar – Χρόνιος Πόνος Χρόνιος Πόνος Μέσης

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή στον Χρόνιο Πόνο
Επιδημιολογικά δεδομένα, Μηχανισμοί – Έρευνα Χρόνιου Πόνου Μέσης
Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση
Φαρμακευτικές και λοιπές θεραπείες
Παρεμβατικές τεχνικές – Πρόληψη