2ο Webinar – Μεθερπητική Νευραλγία (ΜΕΝ)

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή στη Μεθερπητική Νευραλγία
Επιδημιολογικά δεδομένα, Παθοφυσιολογία
Κλινική Εικόνα – Διάγνωση
Θεραπευτική Αντιμετώπιση Ερπητικής Λοίμωξης Προφύλαξη
Θεραπευτική Αντιμετώπιση ΜΕΝ