4ο Webinar – Οξύς και Χρόνιος Μετεγχειρητικός Πόνος

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή στον Οξύ και Χρόνιο Μετεγχειρητικό Πόνο (ΜΤΧ)
Πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος του Οξέως ΜΤΧ Πόνου;
Υπηρεσία αντιμετώπισης Οξέως ΜΤΧ Πόνου
Χρόνιος ΜΤΧ Πόνος
Νέοι Φαρμακευτικοί Παράγοντες για την αντιμετώπιση του Οξέως ΜΤΧ Πόνου