20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α Φωτογραφίες

Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

 

Άσυλο Ανιάτων 11 Νοεμβρίου 2017

της Pfizer Hellas