2007

 

  • 5ο Διεθνές Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (Πάτρα, 24-27 Ιανουαρίου 2007)
  • 3ο Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο (Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2007)
  • 10th EAPC Cogress (Budapest – Hungary, 7-9 June, 2007)
  • 9ο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής (Γιάννενα, 4 – 7 Οκτωβρίου 2007)
  • Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορικής Φροντίδας με πλήθος εκδηλώσεων (Οκτώβριος 2007)
  • Συμμετοχή στο Συνέδριο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Νοέμβριος 2007)
  • 6η Ημερίδα Γνωριμίας με την Παρηγορική Φροντίδα (Δεκέμβριος 2007)