Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής

Επιστημονικό Πρόγραμμα