6ο Σεμινάριο Παρηγορικής Φροντίδας για Γιατρούς και Νοσηλευτές