Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο Πολυθεματικό Σεμινάριο Νοτίου Ελλάδος & Ορθοπαιδικό Σεμινάριο στην Π.Φ.Υ, Πόρος 27 – 30 Ιουνίου 2019