Επερώτηση Μαρίας Απατζίδη / ΜΕΡΑ 25

Τετάρτη 28/9/2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Υγείας
Θέμα: Δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.
Σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται στα χειρουργεία, στις ΜΕΘ, στα Ιατρεία Πόνου, ακόμα και σε εξω-χειρουργικές πρακτικές που απαιτούν την παρουσία αναισθησιολόγου.
Όπως μας πληροφορεί η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριου Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας , που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, του Ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας-ESRA HELLAS και της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., κατέληξε σε εισήγηση με στόχο την επαναστελέχωση των νοσοκομείων με αναισθησιολόγους.
Αυτό προϋποθέτει παροχή σημαντικών κινήτρων, όπως:

 • Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τους Αναισθησιολόγους ώστε να ισχύσουν και για αυτούς οι προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2519/1997. Δηλαδή:
  Ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών και έγκαιρη προκήρυξη (πριν την ολοκλήρωση της παραίτησης) κενούμενων οργανικών θέσεων αναισθησιολόγων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
 • Ρύθμιση ώστε, με την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Αναισθησιολογίας,κάθε ειδικός Αναισθησιολόγος να μπορεί να προσληφθεί με απλή αίτηση του και τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή του οικείου Αναισθησιολογικού Τμήματος σε Νοσοκομείο ΕΣΥ, σε θέση Επιμελητή Β ́ (εφόσον οι αιτήσεις δεν υπερβαίνουν τις κενές οργανικές θέσεις του Αναισθησιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου).
 • Αποδέσμευση και άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων της προκήρυξης
  του 2010 που έχει παγώσει λόγω νομικών κωλυμάτων.
 • Αναδιαμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ ώστε να είναι ανταγωνιστικό προς την ήδη γενικά διαμορφωμένη κατάσταση.
 • Να προστεθεί άρθρο στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών-Υγείας υπ ́αριθμ. Γ2α/οικ.37824 υπό τον τίτλο –Τροποποίηση της υπ ́αριθμ.Υ4α147881/25.11.2020 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́1851)», ΦΕΚ Β ́/αριθμ. φύλλου 2495/236/2020, το οποίο να προβλέπει «ειδικό κίνητρο παραγωγικότητας» μόνο για τους εργαζόμενους Αναισθησιολόγους σε Νοσοκομεία ΕΣΥ.
 • Ρύθμιση για την λειτουργία απογευματινών χειρουργείων με επικαιροποιημένες αμοιβές.
 • Επικαιροποίηση των Οργανισμών των Νοσοκομείων ώστε οι οργανικές θέσεις Αναισθησιολόγων να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες ανάγκες των Τμημάτων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται.
  Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία,
  Ερωτάται ο Υπουργός:
 • Πώς απαντάτε στις προτάσεις του Συνεδρίου Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας για επικαιροποίηση της νομοθεσίας, παροχή κινήτρων πρόσληψης νέων επιστημόνων και επαναπρόσληψη πεπειραμένων αναισθησιολόγων;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη