Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το δελτίο τύπου, πατήστε εδώ

Φωτογραφίες για τα εγκαίνια εδώ