Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στον Παγκόσμιο Χάρτη της Παρηγορικής Φροντίδας

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι στις 5 Μαίου 2020 δεχτήκαμε τα θερμά συγχαρητήρια της Διεθνούς Ένωσης για τους Ξενώνες και την Παρηγορική Φροντίδα (ΙΑΗPC), που αφορούν την εκπόνηση των συστάσεών μας για την πανδημία COVID – 19.

Η ΙΑΗPC είναι ο διεθνής επιστημονικός οργανισμός που με παγκοσμίου βεληνεκούς δράσεις παρεμβαίνει σε κυβερνήσεις και οργανισμούς, με στόχο την βελτιστοποίηση των παροχών παρηγορικής φροντίδας. Η IAHPC κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19, μεταξύ άλλων σημαντικών δράσεων, δημιούργησε έναν ολοκληρωμένο Παγκόσμιο Κατάλογο Ιδρυμάτων και Οργανισμών Παρηγορικής Φροντίδας.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο αυτό χάρτη.
Μεγάλη αναγνώριση. Δεσμευόμαστε ότι θα την τιμήσουμε.