Τεύχος 20ο – Οκτώβριος 2014

Περιεχόμενα:
Ο ρόλος της Οξυκωδόνης στον Χρόνιο Πόνο
Το χρονικό μιας προσέγγισης

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 20ο - Οκτώβριος 2014