Τεύχος 23ο – Ιανουάριος 2016

Περιεχόμενα:
Η Παρηγορική – Υποστηρικτική Φροντίδα στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Δραστηριότητες της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.2015
Στο πλευρό του πολίτη με καινοτόμες δραστηριότητες
Εκδηλώσεις – προσεχή συνέδρια & σεμινάρια

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 23ο - Ιανουάριος 2016