Καλλιτεχνικό εργαστήριο “Το Βίωμα του Χρόνιου Πόνου”

H ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. διοργανώνει το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Το βίωμα του Χρόνιου Πόνου» που απευθύνεται σε ασθενείς και φροντιστές πασχόντων. Με την χρήση διαφορετικών καλλιτεχνικών μέσων οι συμμετέχοντες θα στοχαστούν, θα εκφραστούν και θα διαχειριστούν το βίωμά τους. Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη 11.00 – 13.30 και 15.00 – 17.30, στα γραφεία της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α (Σμολένσκυ 5, Αθήνα, Τ.Κ. 11472). Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 15-11-2023

Δηλώσεις συμμετοχής: Στείλτε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό σας και την ώρα που προτιμάτε στο info@grpalliative.gr με θέμα «Για το καλλιτεχνικό εργαστήριο» και στο τηλέφωνο 6970238586. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αλληλεπίδραση με διαφορετικά εικαστικά μέσα (όπως η ζωγραφική, η πλαστική, το κολλάζ, η φωτογραφία, η υφαντική κ.α.) θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να αφηγηθούν τη ιστορία τους με εναλλακτικούς τρόπους, αλλά κυρίως, να γίνουν δημιουργοί και να ανασυνθέσουν τις εμπειρίες τους.

Μέσα από εικαστικές πρωτίστως πρακτικές διερευνώνται ζητήματα όπως:

  • Πώς μπορώ να στοχαστώ πάνω στην εμπειρία μου και να την επικοινωνήσω με μη λεκτικά μέσα;
  • Ποιες δυνατότητες μού ανοίγονται μέσα από την τέχνη στο να διαχειριστώ το βίωμά μου;
  • Πώς η τέχνη μπορεί να γίνει πεδίο αυτοενδυνάμωσης και ανακούφισης;

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στα καλλιτεχνικά εργαστήρια αξιοποιεί τα εργαλεία της έρευνας μέσω τέχνης . Πρόκειται για σχετικά νέο πεδίο έρευνας που στοχεύει στο να διασυνδέσει την ποιοτική κοινωνική έρευνα με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι πρακτικές της έρευνας μέσω τέχνης βασίζονται στις αρχές της θεραπείας μέσω της τέχνης (creative arts therapy) και περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της καλλιτεχνικής διεργασίας από την έναρξη έως την ολοκλήρωση των καλλιτεχνικών προϊόντων.

Η έρευνα μέσω της τέχνης αναγνωρίζει την πάγια ικανότητα της τέχνης στο να μας ωθεί στη βαθύτερη γνώση του εαυτού μας και των άλλων (Leavy, 2015).

Σχεδιασμός/συντονισμός εργαστηρίου: Σεμίνα Λάνταβου
Αριθμός συμμετεχόντων: 5-10 άτομα
Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώνεται σε τέσσερις συναντήσεις. (Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης παραπάνω συναντήσεων).

*Η Σεμίνα Λάνταβου είναι απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Εργάζεται από το 2011 ως εικαστική παιδαγωγός και από το 2017 απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το 2016 συντονίζει καλλιτεχνικά εργαστήρια που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και σε ομάδες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις . Στο παρόν ολοκληρώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία & Τέχνη» (Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου & Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας).