Ομάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Ματίς, Ο Χορός

Δωρεάν Βιωματική Ομάδα Ψυχοδράματος

για συγγενείς και φροντιστές ασθενών με απειλητικές νόσους / χρόνιο πόνο

Μάρτιος – Ιούνιος 2020

Οι συναντήσεις της ομάδας θα γίνονται κάθε Τρίτη 11:00 – 13:00. στον χώρο της ΠΑΡΗ.ΣY.Α., στην οδό Κων/νου Σμολένσκη 5, Νεάπολη, Αθήνα.

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν συγγενείς και φροντιστές ασθενών που πάσχουν από χρόνιο πόνο. Αντικείμενο της δράσης είναι η ψυχολογική τους υποστήριξη μέσω της ψυχοδραματικής μεθόδου.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Γραφείο επικοινωνίας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α

Email: info@grpalliative.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ

Η Μαρία Μπρανίδου συμμετέχει ως ψυχολόγος στην Κατ’Οίκον Νοσηλεία της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Paris V – René Descartes, απ’ όπου απέκτησε το 2000 το Δίπλωμα Ψυχολογίας (Maîtrise de Psychologie) . Από το 2012 έως το 2016 εκπαιδεύτηκε πάνω στο Ψυχόδραμα στο Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ). Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και συντονίζει εργαστήρια ψυχοδράματος είτε ιδιωτικά είτε σε συνεργασία με οργανισμούς (Κέντρο Νέων Pedro Arrupe / ομάδα δημιουργικής έκφρασης παιδιών και εφήβων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες), Έμφασις /ομάδα υποστήριξης εθελοντών, Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα /ομάδα υποστήριξης ατόμων με ρευματοειδή νοσήματα, Danish Refugee Council /ομάδα υποστήριξης προσφύγων, COSMOTE).