Σεμινάριο “Αντιμετώπιση του Πόνου”

AFISA__small_50
Στις 21-22 Απριλίου 2012 πραγματοποιείται στα Πράμαντα Άρτας, υπό την αιγίδα της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. σεμινάριο με θέμα “Αντιμετώπιση του Πόνου”. Δείτε το πρόγραμμα εδώ