Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Signa Vitae