Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στον Συνήγορο του Πολίτη, Ιανουάριος 2024

19 Ιανουαρίου 2024. Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στην εξαιρετική πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη να καλέσει σήμερα εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, σε μια συνάντηση εργασίας, για τον ρόλο του σε θέματα αναπηρίας και τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών. (INNOVATHENS στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων).
Η συνάντηση αποτελεί μία από τις ενέργειες της πράξης «Δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα». Η πράξη συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ) που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.Η συζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική. Το θετικότερο όλων είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια. Εννοείται πως η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. ήταν και θα είναι παρούσα και μαχητική.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ