Παρέμβαση της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο σχέδιο νόμου για την Παρηγορική Φροντίδα

Η ΠΑΡΗΣΥ.Α. παρενέβη στις 12 Δεκεμβρίου 2022 στην δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». Την συνολική παρέμβαση κατά άρθρο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένο στον σύνδεσμο της διαβούλευσης, κάνοντας “κλικ” σε κάθε άρθρο του σχεδίου νόμου:
http://www.opengov.gr/yyka/?p=3834

Τα βασικά σημεία της παρέμβασής μας είναι:
Άρθρο 1 – Σκοπός
Το σύστημα που παρουσιάζεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός κλειστού συστήματος παροχής παρηγορικής φροντίδας, που μακράν απέχει από τις υποχρεώσεις της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δημόσιες δομές. Ρητά αναφέρεται στην υπό κρίση διάταξη ότι το σύστημα που θεσπίζεται “θα λειτουργεί συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.” Για ποιο ολοκληρωμένο σύστημα γίνεται λόγος, όταν απουσιάζει από το νομοσχέδιο η οιαδήποτε αναφορά στα δημόσια Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που μέχρι σήμερα παρέχουν υπηρεσίες Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας σε χιλιάδες ασθενείς σε όλη την Επικράτεια;

Σε ποιον άλλον τομέα της ιατρικής, υπάρχει τέτοιο παράπλευρο σύστημα, όπως αυτό που επιδιώκεται να δημιουργηθεί με το παρόν νομοσχέδιο;

Από όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές θα καταστούν φορείς πιστοποίησης και εκπαίδευσης σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα άσκησης ιατρικής και θα διαμορφώνουν την πολιτική και τα πρωτόκολλα, ενώ αυτό αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και ενώ η ιατρική εκπαίδευση παρέχεται από τις Ιατρικές Σχολές.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στην μελέτη σκοπιμότητας που είχε συντάξει η Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα που είχε συσταθεί επί προηγούμενης κυβέρνησης με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος. Η εν λόγω Επιτροπή, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της οποίας δεν μας έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί, παρά την αποστολή σχετικού αιτήματός μας από τις 9-12-2019, αυτοαναγόρευσε ως παρόχους εξειδικευμένης παρηγορικής φροντίδας συγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς και απέκλεισε από αυτήν την κατηγορία τα δημόσια Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – με την εξαίρεση του Ιατρείου Πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Αποκλείστηκε επίσης η εταιρία μας με εθελοντική δράση άνω των 25 ετών στον τομέα της Παρηγορικής Φροντίδας. Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. είναι πιστοποιημένη από δύο διεθνείς φορείς (ΤUV, IAHPC) για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και παροχής κατ’οίκον νοσηλείας που προσφέρει. Είναι μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Παρηγορικής Αγωγής -φροντίδας – (EAPC), της Διεθνούς Ένωσης Ξενώνων και Παρηγορικής Φροντίδας (ΙΑΗPC) και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου κατά του Πόνου (ΕuLAP). Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. έχει κληθεί να εκπροσωπήσει την ελληνική επιστημονική κοινότητα στο πεδίο της Θεραπείας του Πόνου και της Παρηγορικής Αγωγής σε πανευρωπαϊκά και διεθνή φόρα (Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόνου, ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ΟΗΕ).

Έτσι το σύστημα που θα δημιουργηθεί πόρω απέχει από την υποχρέωση της Ελλάδας να διαμορφώσει ένα σύστημα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής παρηγορικής φροντίδας για όλους τους πολίτες, σύστημα που θα έχει ως βάση τις δημόσιες δομές. Τέτοια λογική συναντάται σε χώρες με ανύπαρκτο ή υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν δικαιολογείται για την Ελλάδα. Η ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο σε δωρεές, ενδεικνύει ότι το σύστημα που επιδιώκεται να δημιουργηθεί θα βασίζεται σε δωρεές.

Σε όλα τα ευνομούμενα κράτη της Ευρώπης η παροχή υπηρεσιών παρηγορικής είναι ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται ένα σύστημα βασισμένο σε ιδιωτικούς φορείς, κερδοσκοπικούς ή μη. Οι ασθενείς που χρήζουν παρηγορικής φροντίδας, δεν είναι ασθενείς δεύτερης κατηγορίας και δεν αποτελεί πολυτέλεια το δικαίωμά τους να λαμβάνουν υπηρεσίες παρηγορικής φροντίδας εντός του δημόσιου συστήματος υγείας.

Εξάλλου, σε αντίθεση με τον επιστημονικά κατοχυρωμένο ιατρικό όρο “παρηγορική” ιατρική – φροντίδα, το νομοσχέδιο κάνει χρήση του όρου “ανακουφιστική φροντίδα”, όρος που υποστηρίχθηκε εντός της Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα που είχε συσταθεί επί προηγούμενης κυβέρνησης με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος από μόλις 8 μέλη της σε σύνολο 16 μελών. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας κάνει λόγο για “παρηγορητική αγωγή”, διεθνώς έχει υποστηριχθεί η ελληνικότητα και ιστορικότητα του ιατρικού όρου “παρηγορική” και έχει προταθεί η διεθνοποίησή του.

Περαιτέρω, ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά η ειδικότητα των νοσηλευτών στην παρηγορική φροντίδα, το νομοσχέδιο πρόωρα κατατίθεται πριν ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία και για την ειδικότητα στην παρηγορική αγωγή των ιατρών.

Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου καθώς δεν ενσωματώνει την παρηγορική φροντίδα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά δημιουργεί ένα παράπλευρο σύστημα το οποίο αποτελεί πιστή μεταφορά της αμφισβητούμενης μελέτης σκοπιμότητας της Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα που είχε συσταθεί επί προηγούμενης κυβέρνησης με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος.

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Άρθρο 3 – Ορισμοί
Επί της παρ. 1: O όρος ανακουφιστική φροντίδα δεν περικλείει το σύνολο των παροχών και κυρίως την ισχύουσα ιατρική προσέγγιση. Θα πρέπει να προστεθεί ο όρος Παρηγορική στον οποίο και αναφέρεται η διεθνής επιστημονική κοινότητα. (βλ. εδώ)

Άρθρο 4 – Βασικές αρχές και στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας
Η ολοφάνερη παράλειψη είναι η μη πρόβλεψη της βιωσιμότητας (βλ. Στόχους ΟΗΕ) και της ανισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες θεραπείας πόνου και παρηγορικής φροντίδας που ισχύει στην χώρα μας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη – Περιφέρεια) τόσο σε επίπεδο πρόσβασης σε οπιοειδή όσο και σε δομές.

Απουσιάζει εντελώς η πρόβλεψη της νησιωτικότητας και οι προτάσεις για υπέρβαση των δυσκολιών που αυτή επιφέρει μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας (τηλεϊατρική κλπ).

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. συμμετέχει στο έργο «Δημιουργία Δικτύου Οργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ» που έχει ως φορέα το ΕΛΙΑΜΕΠ και στην οποία επεξεργαζόμαστε ακριβώς αυτό το σημείο (ανισότητα στην πρόσβαση)

Άρθρο 6 – Δομές ανακουφιστικής φροντίδας
Επί της παραγράφου 2: Τί σημαίνει η πρόβλεψη να διασυνδέονται επιστημονικά και οργανωτικά οι δομές μεταξύ τους, πώς μπορεί να αποφευχθεί στην πράξη οι ιδιωτικοί φορείς να παραπέμπουν τα “δύσκολα” περιστατικά σε δημόσιες δομές, ενώ έχουν λάβει χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες τους;

Επί της παραγράφου 3: Θα πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη για τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα να δραστηριοποιούνται στον πλέον ευαίσθητο τομέα της παρηγορικής φροντίδας. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιωτικούς φορείς δεν θα πρέπει να αρκεί η πρόβλεψη στο καταστατικό τους “η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας” αλλά η πρόβλεψη “παροχή υπηρεσιών παρηγορικής ιατρικής ή ανακουφιστικής φροντίδας”.

Επί της παραγράφου 4: Ποιες είναι οι οικείες διατάξεις; Για ποιο λόγο δεν αναγνωρίζεται στο νομοσχέδιο η μετεξέλιξη των δημόσιων Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας σε Δομή Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας; Τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που ήδη λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, θα πρέπει να ενταχθούν και τυπικά στους οργανισμούς των νοσοκομείων, να εξοπλιστούν με κλίνες και διαγνωστικά μηχανήματα. Θα πρέπει να προβλεφθεί ο διορισμός 1 τουλάχιστον αναισθησιολόγου σε κάθε νοσοκομείο επιφορτισμένου αποκλειστικά με την Θεραπεία του Πόνου και την Παρηγορική Φροντίδα.

Άρθρο 7 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας
Επί της παρ. 1:Δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα για διάκριση των ασθενών που χρήζουν παρηγορικής φροντίδας από τους λοιπούς ασθενείς με την ύπαρξη ξεχωριστού μητρώου.

Επί της παρ. 2 γ.: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή κερδοσκοπικοί φορείς να έχουν πρόσβαση στα ειδικά δεδομένα υγείας και στο συγκεκριμένο μητρώο, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την προστασία των ειδικών δεδομένων υγείας των ασθενών.

Επί της παρ. 6: Η Εθνική Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει συνεργασία στη διαχείριση του Μητρώου. Θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά σε αυτήν.

Άρθρο 8 – Σύσταση και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Επί της παρ. 2 ε): Η Εθνική Επιτροπή δεν πρέπει να έχει ουδεμία αρμοδιότητα εν σχέσει με το περιεχόμενο του όποιου μητρώου, μπορεί να έχει λόγο μόνον στη διάρθρωση αυτού.

Άρθρο 9 – Συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Δεδομένου ότι η Εθνική Επιτροπή μεταξύ άλλων θα προτείνει την υιοθέτηση επιστημονικών πρωτοκόλλων, στην επιτροπή αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να συμμετέχουν εκπρόσωποι επιστημονικών ιατρικών ενώσεων στον τομέα της παρηγορικής φροντίδας, η δική μας εταιρία είναι η μόνη στην Ελλάδα με ιστορία άνω των 25 ετών στον τομέα της παρηγορικής φροντίδας.

Στην παρ. 2 στ) θα πρέπει οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους να έχουν συναφή εξειδίκευση στον τομέα της παρηγορικής φροντίδας.

Άρθρο 10 – Αποζημίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών
Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη διάθεση οπιοειδών σε ολόκληρη την επικράτεια

Να επιτραπεί η συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων από τους αναισθησιολόγους των Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Άρθρο 11 – Επιμόρφωση στην παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας
Επί της παρ. 1: Περιορίζεται και εδώ ο φορέας επιμόρφωσης σε φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης Α.Φ. Ποιος είναι αυτός; Δεν υφίστανται τέτοιοι φορείς στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένοι ιδιωτικοί φορείς που ήταν μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα που είχε συσταθεί επί προηγούμενης κυβέρνησης με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος είχαν αυτοαναγορευθεί σε τέτοιοι. Η Εταιρία μας, με κλινική εμπειρία των μελών της άνω των 25 ετών, μεταξύ άλλων υπηρεσιών παρηγορικής φροντίδας διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, από την ίδρυσή της, για την εκπαίδευση των λειτουργών υγείας στο επιστημονικό της πεδίο διοργανώνει: πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διημερίδες, webinars, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, συμμετέχει σε διεθνή κι ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, συνεργάζεται με διεθνείς κι ελληνικές επιστημονικές εταιρείες για την εκπόνηση στρατηγικών και πολιτικών υγείας.

Επί της παρ. 2: Θα πιστοποιείται η επιμόρφωση από τριμελή Επιτροπή που θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ, δηλαδή απουσιάζουν εκπρόσωποι επιστημονικών και ιατρικών εταιριών με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της Παρηγορικής Φροντίδας. Θα πρέπει στην Επιτροπή να προστεθούν εκπρόσωποι επιστημονικών και ιατρικών εταιριών με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της Παρηγορικής Φροντίδας και αντίστοιχη πρόβλεψη στο καταστατικό τους.

Aρθρο 14
Επί της παρ. 2: Όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο θα αρκεί για την επιλογή ιατρών που δεν έχουν καμία κλινική εμπειρία, η πιστοποιημένη επιμόρφωση από φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης Α.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 11. Τέτοιοι φορείς δεν υπάρχουν προς το παρόν. Πέραν αυτού, η ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση δεν μπορεί να ανατίθεται σε φορείς ιδιωτικούς. Ούτε η επιλογή ιατρών για στελέχωση ομάδων υπηρεσιών υγείας-παροχής υπηρεσιών Α.Φ. μπορεί εμμέσως να ανατίθεται σε τέτοιους φορείς. Και στο σημείο αυτό το νομοσχέδιο αποδεικνύει ότι ουδόλως ενδιαφέρεται για τη δημιουργία ενός δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών Παρηγορικής Φροντίδας.

Προς:  τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη

Θέμα: Ενστάσεις σχετικά με το Νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας».

Η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία (EAE), επιστημονική εταιρεία Αναισθησιολόγων που από το 1964 έχει σύμφωνα με το καταστατικό της ως σκοπό της, πλην των άλλων, την συμβολή στην προαγωγή της Θεραπείας Πόνου, οξέος και χρόνιου, η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος (ΕΑΕΙΒΕ) επιστημονική εταιρεία Αναισθησιολόγων και Εντατικολόγων, που από το 1982 έχει ως αντικείμενο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με την περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών, την προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή διαχείριση βαρέως πασχόντων σε Τμήματα Επειγόντων, Χειρουργεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου καρκινοπαθών και μη και η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (ΕΕΑ), επιστημονική εταιρεία κυρίως αναισθησιολόγων, αλλά και εκπαιδευμένων από την ίδια  νευρολόγων, ρευματολόγων, φυσιάτρων, γενικών ιατρών, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών και ψυχολόγων, που από το 1994 έχει σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής αντιμετώπισης και θεραπείας του οξέος και χρόνιου πόνου, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών του, συνυπογράφουν και εκφράζουν τις επιφυλάξεις και ενστάσεις τους για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σχετικά με το φερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας».

Αναμφισβήτητα «η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή από χρόνια εξελικτική ασθένεια», όπως αναφέρεται στον σκοπό του σχεδίου νομοσχεδίου, είναι επιθυμία όλων μας και όλων όσοι υπηρετούν το Σύστημα Υγείας, ωστόσο δεν γίνεται σαφές πώς αυτό μπορεί να εξυπηρετηθεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Ανακουφιστική ή παρηγορική φροντίδα έχουν ανάγκη οι ασθενείς με σοβαρό σχετιζόμενο με την υγεία “υποφέρειν” το οποίο οφείλεται σε σοβαρή ασθένεια, με έμφαση σε εκείνους που βρίσκονται πλησίον του τέλος της ζωής τους. Ο όρος ανακουφιστική φροντίδα, στο πλαίσιο της ολιστικής διαχείρισης, εμπεριέχει και την έννοια της ελάττωσης έως εξάλειψης του πόνου σε όλες τις εκφάνσεις του, σωματικού και ψυχικού, και των συνεπειών του ή των παρενεργειών της αγωγής του. Ωστόσο ουδεμία αναφορά γίνεται στην λέξη “Πόνος” -το χειρότερο ίσως πρόβλημα των χρονίως πασχόντων-.

Εκτιμούμε ότι ανάλογο εγχείρημα πρέπει να έχει τη βάση του στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες ήδη παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και φροντίδας χρονίως πασχόντων ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα ή νοσήματα που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των πασχόντων, και επιπλέον, αυτές να ενισχυθούν. Πρέπει να λειτουργεί μέσα από τις υφιστάμενες δομές και όχι «συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Οι βάσεις υπάρχουν. Τα 57 Ιατρεία Πόνου στην Ελλάδα για δεκαετίες, με κύριο άξονα τον εθελοντισμό των αναισθησιολόγων και άλλων επιστημόνων υγείας και ενίοτε την συμπαράσταση (καθόλου αυτονόητη) εμπνευσμένων διοικήσεων παρέχουν ήδη πραγματική ανακούφιση σε χιλιάδες συμπολίτες μας και διαθέτουν ήδη την επιστημονική γνώση και εμπειρία, η οποία, αντιθέτως σήμερα, μέσω του νομοσχεδίου φαίνεται να αναζητείται σε διετή εμπειρία και μεταπτυχιακή εκπαίδευση… Η ένταξή των Ιατρείων Πόνου στους οργανισμούς των Νοσοκομείων θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξή τους στα πλαίσια των Δομών Ανακουφιστικής/ Παρηγορικής φροντίδας.

Παράλληλα η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία αποτελεί φορέα συνέχισης της διεπιστημονικής φροντίδας στο σπίτι, εξυπηρετώντας εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών αυτών, των οικογενειών και των φροντιστών τους.

Επιπλέον, η εγγραφή του ασθενούς στο αναφερόμενο Εθνικό Μητρώο συνοδεύεται από  ασάφεια στην απόδοση αρμοδιότητας, αλλά και ερωτηματικά ως προς την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ΜΚΟ και φορέων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι Πρόεδροι,
Α. ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ        Κ. ΒΑΓΔΑΤΛΗ         Α. ΑΜΑΝΙΤΗ

Πρόεδρος ΕΑΕ                   Πρόεδρος ΕΕΑ       Πρόεδρος ΕΑΕΙΒΕ