2η Διημερίδα Εντατικής & Παρηγορικής Φροντίδας – Όταν η Εντατική Συνάντησε τον Πόνο

Επιστημονικό Πρόγραμμα