Διαδικτυακή παρέμβαση με βάση το mindfulness για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε ασθενείς σε Ελλάδα και Κύπρο