Η αντιμετώπιση του πόνου, νεότερα δεδομένα (Μουσείο Μπενάκη, 29 Μαρτίου 2019)

Δείτε τις φωτογραφίες