Εκπαιδευτική δραστηριότητα της Α’ Αναισθησιολογικης Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Η ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο  Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές με την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ τεύχος Β 3472/21-8-2018), προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή / φοίτηση στο νέο κύκλο σπουδών.
Η Διευθύντρια ΜΠΣ
Κασσιανή Θεοδωράκη
Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ

Νέο Πρόγραμμα